Yr Ynys
Yr Ymddiriedolaeth
Gwibdaeithiau
Aros ar Enlli
newyddion
siop
CysylltuEnglish
Ynys Enlli - Bardsey Island
 

 

Ymunwch â’r Ymddiriedolaeth
Gwnewch eich rhan i sicrhau dyfodol tymor hir yr ynys

rhagor o wybodaeth

.....................................................

 

Adran Aelodau’r Ymddiriedolaeth

ewch i mewn yma

.....................................................

 

Aros ar Ynys Enlli!
Yr holl wybodaeth angenrheidiol am wyliau wythnos ac ymweliadau dydd.

rhagor o wybodaeth

.....................................................

 

Adfer Enlli
Ein hapêl i gynnal a chadw adeiladau hanesyddol yr ynys

rhagor o wybodaeth

.....................................................

 

 

 
 
 

 

Mae Enlli yn croesawu cannoedd o ymwelwyr dyddiol yn ystod misoedd yr haf.

Ni chaniateir cŵn nac anifeiliaid anwes eraill ar yr ynys.

Gall ynysoedd fod yn beryglus.

Mae croeso i ymwelwyr ddilyn y llwybrau a nodir, ond gofynnir i chi ddilyn canllawiau iechyd a diogelwch:

Byddwch yn ofalus bob amser
Peidiwch â mentro ar ochr ddwyreiniol serth y mynydd
Dylech osgoi'r clogwyni serth a'r arfordir creigiog
Peidiwch â mentro ymdrochi yn y môr yn unrhyw le o amgylch yr ynys
Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas a dilynwch y llwybrau a nodir
Cauwch y giatiau a pheidiwch â cherdded ar y cloddiau
Peidiwch ag ymyrryd â'r bywyd gwyllt – gwyliwch y morloi oddi ar y glaswellt a chadwch draw oddi wrth adar sy' nythu
Parchwch breifatrwydd y bobl sy’n byw ac aros ar yr ynys
Ewch â’ch ysbwriel gartref gyda chi

Gallwch archebu taith am y dydd drwy ffonio 07971769895

Cwmni Mordaith Llyn, Rhedynog Goch, Ynys Enlli

www.bardseyboattrip.com

 

 

 

 

 

day trip

Mae teithiau dydd fel arfer yn cychwyn o Borth Meudwy, ond weithiau o Bwllheli.

Fel rheol gyffredinol, cewch 3½ awr i grwydro’r ynys.

 

Dylunio a gwaith cynnal gan WiSS

Swyddfa Enlli, BLWCH POST 79, Pwllheli, Gwynedd, LL53 9AT. Rhif Ffôn: 08458 11 22 33