Yr Ynys
Yr Ymddiriedolaeth
Gwibdaeithiau
Aros ar Enlli
newyddion
siop
CysylltuEnglish
Ynys Enlli - Bardsey Island
 
 

 

Ymunwch â’r Ymddiriedolaeth
Gwnewch eich rhan i sicrhau dyfodol tymor hir yr ynys

rhagor o wybodaeth

.....................................................

 

Adran Aelodau’r Ymddiriedolaeth

ewch i mewn yma

.....................................................

 

Aros ar Ynys Enlli!
Yr holl wybodaeth angenrheidiol am wyliau wythnos ac ymweliadau dydd.

rhagor o wybodaeth

.....................................................

 

Adfer Enlli
Ein hapêl i gynnal a chadw adeiladau hanesyddol yr ynys

rhagor o wybodaeth

.....................................................

 

 

 
 
 

 

Teithiau dydd o Bwllheli a Phorth Meudwy
 

Gallwch archebu taith am y dydd drwy ffonio 07971769895

Cwmni Mordaith Llyn, Rhedynog Goch, Ynys Enlli

www.bardseyboattrip.com

 

Gallwch archebu taith am y dydd drwy ffonio Cwmni Fferi Enlli:

08458113655 neu 07836293146

www.enllicharter.co.uk

 

 

 

 

 

 

Dylunio a gwaith cynnal gan WiSS

Swyddfa Enlli, BLWCH POST 79, Pwllheli, Gwynedd, LL53 9AT Rhif Ffôn: 08458 11 22 33