Yr Ynys
Yr Ymddiriedolaeth
Gwibdaeithiau
Aros ar Enlli
newyddion
siop
CysylltuEnglish
Ynys Enlli - Bardsey Island
 

 

Ymunwch â’r Ymddiriedolaeth
Gwnewch eich rhan i sicrhau dyfodol tymor hir yr ynys

rhagor o wybodaeth

.....................................................

 

Adran Aelodau’r Ymddiriedolaeth

ewch i mewn yma

.....................................................

 

Aros ar Ynys Enlli!
Yr holl wybodaeth angenrheidiol am wyliau wythnos ac ymweliadau dydd.

rhagor o wybodaeth

.....................................................

 

Adfer Enlli
Ein hapêl i gynnal a chadw adeiladau hanesyddol yr ynys

rhagor o wybodaeth

.....................................................

Ymunwch â'r Rhestr Bostio am wybodaeth ddiweddaraf a

chynigion arbennig

 
 
Caneuon Enlli CD

CD Caneuon Enlli - cliciwch ar y llun i'w chwyddo.
Pris - £5.50. Fe wnawn bostio i chi yn rhad ac am ddim!

 
religious icon

Eicon y Sant John o Ddalyatha - £12 + £3 cost postio

maint tua 6 modfedd uchel

 

Peter Hope Jones Bardsey Enlli

"Beauty and Spirit at Bardsey"
Llyfr gan Peter Hope Jones ar gael am £10 yr un gyda phris postio yn £3.50

 

 

NADOLIG

NEU BETH AM DOCYN ANRHEG Y NADOLIG YMA?
Maent ar gael am unrhyw swm yr hoffech ac yn wych i roi fel cyfraniad tuag at wyliau ar Enlli.

Dylunio a gwaith cynnal gan WiSS

Swyddfa Enlli, Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TT Rhif Ffôn: 08458 11 22 33