Yr Ynys
Yr Ymddiriedolaeth
Gwibdaeithiau
Aros ar Enlli
newyddion
siop
CysylltuEnglish
Ynys Enlli - Bardsey Island
 

 

Ymunwch â’r Ymddiriedolaeth
Gwnewch eich rhan i sicrhau dyfodol tymor hir yr ynys

rhagor o wybodaeth

.....................................................

 

Adran Aelodau’r Ymddiriedolaeth

ewch i mewn yma

.....................................................

 

Aros ar Ynys Enlli!
Yr holl wybodaeth angenrheidiol am wyliau wythnos ac ymweliadau dydd.

rhagor o wybodaeth

.....................................................

 

Adfer Enlli
Ein hapêl i gynnal a chadw adeiladau hanesyddol yr ynys

rhagor o wybodaeth

.....................................................

 

 

 
 
 

 

Artist preswyl

Cychwynodd y cynllun artist preswyl cyntaf ar y cyd â Chywaith Cymru ac Oriel Mostyn yn 1999.
Mae’r artistiaid yn treulio sawl wythnos ar yr ynys ac yn cynhyrchu gwaith a arddangosir yn ddiweddarach ar y tir mawr.

Ymysg yr artistiaid preswyl diweddar roedd:

Carole Sherman 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Carole Sherman
Gweithdy celf gyda Carole Sherman ar Enlli, 2013

Susan Adams 2002
Clare Barber 2001
Ben Stammers 2000
Trudi Entwistle 1999
 
Kim Atkinson - Razonbills 1995
Kim Atkinson - Llursod 1995

Llenor preswyl

Cynigiwyd llenor preswyl iaith Gymraeg am y tro cyntaf yn 2002 mewn cydweithrediad â’r Academi Gymreig. Treuliodd Fflur Dafydd, bardd, awdur sgriptiau a cholofnydd, chwech wythnos ar yr ynys yn gweithio ar gasgliad o farddoniaeth a rhyddiaith, yn ogystal â chyfrannu sawl erthygl am ei chyfnod ar yr ynys i gylchgronau a phapurau newydd Cymreig. Ysbrydolwyd ei drama ‘Hugo’, a gynhyrchwyd gan Sgript Cymru, gan ei phrofiadau ar yr ynys.

Brenda Chamberlain

Bu’r arlunydd, yr awdur a bardd Brenda Chamberlain yn byw yn Carreg rhwng 1947 ac 1962. Roedd yn gyfnod hynod o gynhyrchiol yn ei bywyd. Yn ystod y cyfnod hwn enillodd y Fedal Aur am Gelf yn yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith. Mae modd gweld rhai o’r murluniau a beintiodd ar waliau Carreg hyd y dydd heddiw, ac ysbrydolwyd amryw o’i pheintiadau a’i lluniau gan yr ynys, yn ogystal â’i nofel Tide Race, a ail-gyhoeddwyd gan Seren.
Tide Race: 1962, ailgyhoeddwyd gan Lyfrau Seren 1997

Dilys Cadwaladr
Treuliodd Dilys Cadwaladr, y ferch gyntaf i ennill Coron yr Eisteddfod Genedlaethol ym 1953 am ei cherdd hir, Y Llen, amryw o flynyddoedd ar Enlli yn yr 1940au, yn ffermio ac athrawes i blant yr ynys.
R S Thomas
R S Thomas oedd ficer Aberdaron cyn ei ymddeoliad ym 1978, pan symudodd filltir neu ddwy i lawr y ffordd i bentref y Rhiw. Roedd ganddo gysylltiad agos â’r ynys, yn enwedig yn nyddiau cynnar yr Ymddiriedolaeth.
Christine Evans

Mae’r bardd Christine Evans wedi bod yn gysylltiedig â’r ynys ers yr 1960au, pan briododd un o deulu o ffermwyr olaf yr ynys. Mae hi a’i theulu yn byw ac yn gweithio ar yr ynys am ran helaeth o’r flwyddyn. Mae hi wedi dysgu Cymraeg. Cyhoeddodd bum cyfrol o gerddi: Looking Inland, Falling Back, Cometary Phases, Island of Dark Horses, sy’n seiliedig ar ei bywyd ar Enlli, a Dreaming the Candle.
Mae ambell i ymwelydd yn cael y fraint o glywed Christine yn traddodi ei barddoniaeth yn yr ysgol ar yr ynys yn ystod yr haf.
Island of Dark Horses: Llyfrau Seren 1995

Kim Atkinson
Bu’r arlunydd bywyd gwyllt, Kim Atkinson, yn byw ar yr ynys am saith mlynedd cyntaf ei hoes ac yna unwaith yn rhagor yn yr 1980au a’r 1990au. Mae ei gwaith wedi cael ei arddangos ar hyd a lled Cymru a Lloegr ac oherwydd ei henw da fel artist cafodd ei gwahodd i weithio mewn llawer rhan o’r byd gan gynnwys Awstralia a Gwlad Pwyl. Mae delweddau nodweddiadol Kim i’w gweld ar lawer o’r nwyddau a werthir yn y siop.

Noddwyr Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

Adlewyrchir cysylltiad cryf Enlli gyda’r celfyddydau yn ei noddwyr – mae’r canwr opera Bryn Terfel, gwneuthurwr ffilm Peter Greenaway i gyd yn cefnogi gwaith yr Ymddiriedolaeth.

 

 

Yr Ynys : Hanes : Archeoleg : Bywyd Gwyllt : Amaethyddiaeth
Ysbrydolrwydd : Enlli a Chelf : Llyfryddiaeth : Nodweddion Tir : Map

 

Dylunio a gwaith cynnal gan WiSS

Swyddfa Enlli, Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7TT Rhif Ffôn: 08458 11 22 33