Yr Ynys
Yr Ymddiriedolaeth
Gwibdaeithiau
Aros ar Enlli
newyddion
siop
CysylltuEnglish
Ynys Enlli - Bardsey Island
 

 

Ymunwch â’r Ymddiriedolaeth
Gwnewch eich rhan i sicrhau dyfodol tymor hir yr ynys.

rhagor o wybodaeth

.....................................................

 

Adran Aelodau’r Ymddiriedolaeth

ewch i mewn yma

.....................................................

 

Aros ar Ynys Enlli!
Yr holl wybodaeth angenrheidiol am wyliau wythnos ac ymweliadau dydd.

rhagor o wybodaeth

.....................................................

 

Adfer Enlli
Ein hapêl i gynnal a chadw adeiladau hanesyddol yr ynys

rhagor o wybodaeth

.....................................................

 

 

 
 
 

Croeso i'r adran Aelodau

Cyngor yr Ymddiriedolaeth
Cadeirydd
Richard Farmer
Aelodau

Des Ainsworth (Trysorydd) ; Gwynfor Hughes (Is Gadeirydd); Haf Meredydd; Guto Thomas; Megan Elias; Rod Gritten; Margaret Dunn; Chris Heron, Susan Blagden, Dewi Roberts, Richard Williams.

 
Sut i ddod yn aelod o’r Cyngor

Cyn pob CBC, byddwch yn derbyn gwybodaeth ynglyn â'r nifer o leoedd gwag ar y Cyngor a ffurflenni enwebu ar gyfer etholiadau’r Cyngor.

Mae dod yn aelod o'r Cyngor yn gryn ymrwymiad, ond mae bod yn rhan o'r broses gwneud penderfyniadau yn rhoi llawer o foddhad, ac mae'r Cyngor yn arbennig o falch o groesawu'r sawl sydd ag arbenigedd neilltuol. Byddai aelodau ag arbenigedd yn y maes Bancio, Cyfreithiol, Marchnata neu Cyllid yn ddefnyddiol naill ai ar Cyngor yr Ymddiriedolaeth neu fel aelod o un o'r is-bwyllgorau.

 

 

Cylchlythyr Hydref 2012 hefyd mewn pdf

Stori papur 1872

Video o Enlli Awst 2012

Lluniau o Enlli 2012

Mwy o luniau 2012

Cylchlythyr Gwanwyn 2012 hefyd mewn pdf

Hen erthyglau o Enlli

Doctor i Enlli 1948

Llun o Enlli 2012

 

 

 

 

Dylunio a gwaith cynnal gan WiSS

Swyddfa Enlli, BLWCH POST 79,, Pwllheli, Gwynedd, LL53 9AT Rhif Ffôn: 08458 11 22 33