Ffoniwch i archebu
Call us now to book
07904 265604

Rhif Elusen 507153

Charity Number 507153

Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy

Dilynwch ni
Follow us
  • Twitter - White Circle
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2016 Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

 

© 2016 Bardsey Island Trust

 

Gyda diolch i Ben Porter a BESIDE am yr hawl i ddefnyddio ei luniau.

Llun tudalen flaen gan Myles Jenks

With thanks to Ben Porter Wildlife Photography  and BESIDE for kind use of images.

 

Home page image by Myles Jenks 

Ar gael

Edrychwch ar yr wybodaeth isod i weld pa dai sydd ar gael.

Os hoffech logi tŷ, yna anfonwch neges ebost at post@enlli.org neu gallwch ein ffoniwch ar: 07904 265604. Mae'r swyddfa yn agored yn rhan amser felly mae'n bosib gadael neges os na fydd rhywun ar gael i ateb eich galwad. 

Mae'r tabl isod yn dangos yr argaeledd fesul wythnos. Rydym hefyd yn cymryd archebion gwyliau byr. Gellir cymryd gwyliau byr am 3 noson neu 4 noson, wrth gyrraedd ddydd Sadwrn, neu gyrraedd canol wythnos a gadael ar ddydd Sadwrn. Cysylltwch â ni am brisiau.

Os nad yw'r llety'r ydych yn chwilio amdano ar gael, yna cysylltwch gyda ni. Efallai bydd llety sylfaenol 'funud olaf' ar gael.

Dyma ddolen i galendr cyfnod y lleuad, os hoffech ymweld ar adeg benodol.