Ar gael

Edrychwch ar yr wybodaeth isod i weld pa dai sydd ar gael.

Mae'n haws darllen y dudalen yma ar sgrîn fawr. 

Os hoffech logi tŷ, yna anfonwch neges ebost at post@enlli.org neu gallwch ein ffoniwch ar: 07904 265604. Mae'r swyddfa yn agored yn rhan amser felly mae'n bosib gadael neges os na fydd rhywun ar gael i ateb eich galwad. 

Os ydych yn aelod o Ymddiriedolaeth Ynys Enlli ac yn ceisio archebu ar gyfer 2023 yn ystod y cyfnod blaenoriaeth, defnyddiwch y ffurflen archebu yma. Dim ond trwy'r ffurflen ar-lein hon y byddwn yn derbyn archebion blaenoriaeth.

Gwyliau Byr: Mae'r tabl isod yn dangos yr argaeledd fesul wythnos gyfan. Rydym hefyd yn cymryd rhywfaint o archebion gwyliau byr. Gellir cymryd gwyliau byr am 3 noson neu 4 noson, wrth gyrraedd ddydd Sadwrn, neu gyrraedd canol wythnos a gadael ar ddydd Sadwrn. Cysylltwch â ni gydag enw'r llety a'r dyddiadau hoffwch aros er mwyn i ni rhoi wybod yr argaeledd a phrisisau i chi. 

Niferoed Mewn LletyNi chaiff y nifer yn aros mewn llety, mewn unrhyw amgylchiadau, fod yn fwy na'r uchafswm a nodir ar ein gwefan. Nid yw babanod o dan 2 oed sy'n cysgu mewn crud yn cael eu cyfrif yn yr uchafswm (ac eithrio Carreg Bach, sy'n anaddas i fabanod). Rydym â’r hawl i wrthod mynediad os na ddilynir yr amod hwn. Dim ond y rhai a restrir ar y ffurflen archebu all aros yn y llety.

Dyma ddolen i galendr cyfnod y lleuad, os hoffech ymweld ar adeg benodol.