Ar gael

Edrychwch ar yr wybodaeth isod i weld pa dai sydd ar gael.

Mae'n haws darllen y dudalen yma ar sgrîn fawr. 

Os hoffech logi tŷ, yna anfonwch neges ebost at post@enlli.org neu gallwch ein ffoniwch ar: 07904 265604. Mae'r swyddfa yn agored yn rhan amser felly mae'n bosib gadael neges os na fydd rhywun ar gael i ateb eich galwad. 

Mae'r tabl isod yn dangos yr argaeledd fesul wythnos. Rydym hefyd yn cymryd archebion gwyliau byr. Gellir cymryd gwyliau byr am 3 noson neu 4 noson, wrth gyrraedd ddydd Sadwrn, neu gyrraedd canol wythnos a gadael ar ddydd Sadwrn. Cysylltwch â ni am brisiau.

Os nad yw'r llety'r ydych yn chwilio amdano ar gael, yna cysylltwch gyda ni. Efallai bydd llety sylfaenol 'funud olaf' ar gael.

Niferoed Mewn Llety - Ni chaiff nifer yn aros yn y llety, mewn unrhyw amgylchiadau, fod yn fwy na'r uchafswm a nodir ar ein gwefan. Nid yw babanod o dan 2 oed sy'n cysgu mewn crud yn cael eu cyfrif yn yr uchafswm (ac eithrio Carreg Bach, sy'n anaddas i fabanod). Rydym â’r hawl i wrthod mynediad os na ddilynir yr amod hwn. Dim ond y rhai a restrir ar y ffurflen archebu all aros yn y llety.

Dyma ddolen i galendr cyfnod y lleuad, os hoffech ymweld ar adeg benodol.

Ffoniwch i archebu
Call us now to book
07904 265604

Rhif Elusen 507153

Charity Number 507153

Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy

Dilynwch ni
Follow us
  • Twitter - White Circle
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2016 Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

 

© 2016 Bardsey Island Trust

 

Gyda diolch i Ben Porter a BESIDE am yr hawl i ddefnyddio ei luniau.

Llun tudalen flaen gan Myles Jenks

With thanks to Ben Porter Wildlife Photography  and BESIDE for kind use of images.

 

Home page image by Myles Jenks