Ffoniwch i archebu
Call us now to book
07904 265604

Rhif Elusen 507153

Charity Number 507153

Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy

Dilynwch ni
Follow us
  • Twitter - White Circle
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2016 Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

 

© 2016 Bardsey Island Trust

 

Gyda diolch i Ben Porter a BESIDE am yr hawl i ddefnyddio ei luniau.

Llun tudalen flaen gan Myles Jenks

With thanks to Ben Porter Wildlife Photography  and BESIDE for kind use of images.

 

Home page image by Myles Jenks 

Prisau Tai | Letting Prices

Prisau 2020 Prices

Pris am aros wythnos sydd wedi eu rhestru yma. Cysylltwch â ni am brisiau gwyliau byr 3 neu 4 noson. Mae gwyliau byr ar gael dydd Sadwrn hyd at ganol wythnos, neu ganol wythnos - Sadwrn

The prices listed are for week long stays. Please contact us for 3 or 4 night short break prices. Shorth breaks run from Saturday to mid-week or mid-week to Saturday. 

Dyddiadau Tymor | Season Dates

2020

Tawel | Low

04/04/20 - 18/04/20

12/09/20 - 03/10/20

Canol | Mid

18/04/20 - 11/07/20

29/08/20 - 12/09/20

Prysur | High

11/07/20 - 29/08/20

Prisau 2021 Prices

Dyddiadau Tymor | Season Dates

2021

Tawel | Low

03/04/21 - 17/04/21

11/09/21 - 02/10/21

Canol | Mid

17/04/21 - 10/07/21

28/08/21 - 11/09/21

Prysur | High

10/07/21 - 28/08/21