Ffoniwch i archebu
Call us now to book
07904 265604

Rhif Elusen 507153

Charity Number 507153

Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy

Dilynwch ni
Follow us
  • Twitter - White Circle
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2016 Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

 

© 2016 Bardsey Island Trust

 

Gyda diolch i Ben Porter a BESIDE am yr hawl i ddefnyddio ei luniau.

Llun tudalen flaen gan Myles Jenks

With thanks to Ben Porter Wildlife Photography  and BESIDE for kind use of images.

 

Home page image by Myles Jenks 

Cefnogwch ni

Mae Ynys Enlli yn rhan drawiadol o dreftadaeth Cymru, a gydnabyddir yn genedlaethol am ei hanes, bywyd gwyllt a'i phwysigrwydd fel safle treftadaeth grefyddol. Mae ein haelodau a'n cefnogwyr yn cyfrannu'n uniongyrchol tuag at ddiogelu ei dyfodol.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch chi gefnogi gwaith yr Ymddiriedolaeth - drwy ymuno fel aelod, gwirfoddoli neu gyflwyno rhodd.

Mae aelodau'n derbyn Blwyddlyfr blynyddol a chylchlythyr Y Cafn yn ogystal â blaenoriaeth archebu gwyliau. Rydych yn dod yn rhan o gymuned o bobl sy'n caru Enlli!

Gellir ymaelodi ag Ymddiriedolaeth Ynys Enlli drwy lenwi'r ffurflen, ei hargraffu a'i dychwelyd drwy'r post i'r cyfeiriad isod, neu ffoniwch ar 07904 265604 neu e-bostiwch post@enlli.org am fwy o wybodaeth.

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen gais. 

Mae aelodaeth sylfaenol yn £30 y flwyddyn. 

Diolch

Cefnogir gwaith yr Ymddiriedolaeth gan ei haelodau, gan roddion a gan waith gwirfoddolwyr. Rydym yn ddiolchgar i bawb sy'n cefnogi ac yn ei gwneud yn bosibl i ni gynnal yr ynys er lles pawb.

I ddarllen adroddiad Ymddiriedolwyr Ynys Enlli 2017 ewch yma.

Ymaelodi
 
Ymaelodwch ag Ymddiriedolaeth Ynys Enlli i gyfrannu at ddyfodol yr ynys. 
Gwirfoddoli
 
Mae nifer o gyfleoedd i wirfoddoli ar yr ynys. 
Cyfrannu
Rhowch rodd i'r Ymddiriedolaeth er mwyn cefnogi  gwarchodaeth yr ynys ar gyfer y cenedlaethau i ddod.