top of page
cystadleuaeth_competition.PNG

CYSTADLEUAETH

COMPETITION

Adeiladu Atgofion Enlli

Rydym ni’n drist iawn nad ydy hi’n bosib i ni groesawu ein hymwelwyr i Enlli ar hyn o bryd.

 

Felly, rydym ni wedi gosod her fach i chi gyd tra’ch bod chi yn gaeth adre. Rydym ni am wahodd pawb, beth bynnag eich oedran, i greu llun o’ch hoff adeilad ar Enlli. 

 

Byddwn yn creu lliain sychu llestri o’n hoff luniau (yn arddull lliain sychu llestri ysgolion cynradd) i’w werthu ar ein gwefan ac ar yr ynys unwaith y byddan ni wedi agor. 

 

Bydd angen i chi:

 

Dynnu llun o’ch hoff adeilad.

Mewn un lliw.

Ei yrru i ni ar e-bost post@enlli.org 

Rhannwch eich lluniau ar Facebook/Instagram gan ddefnyddio’r hashnod #AdeiladuAtgofionEnlli 

 

Dyddiad cau: 31 Mai, 2020

 

Bydd yr enillwyr yn derbyn lliain sychu llestri!

Building Bardsey Memories

We’re really sad not to be welcoming visitors to Enlli so far this year.

 

So, we thought we’d set you all a challenge while you’re stuck at home. We’d like to invite you, any age, to draw your favourite building on Bardsey.

 

We’ll turn our favourite drawings into a tea towel (in the style of primary school tea towels) to be sold on our website and on the island as soon as we’re able to open again. 

 

What you need to do:

 

Draw your favourite building

Use one colour only

Send it to us at post@enlli.org

Post your entry and tag us on Facebook/Instagram and use #AdeiladuAtgofionEnlli #BuildingBardseyMemories 

 

Deadline for applications is 31st May, 2020. 

 

All winners will be sent a tea towel!

Archebu | Book

 

 

Dewch i aros ar Enlli yn un o'n tai hunan-arlwyo Gradd II.

 

Find your perfect island getaway in our range of Grade II listed buildings

Swyddi | Jobs

 

 

Wybodaeth am y swyddi sydd ar gael gydag Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

 

Information on the latest jobs with Bardsey Island Trust

 

Ymweld | Visit

 

 

Dewch draw am ddiwrnod i'w gofio.

 

Visit Bardsey for a day trip to remember.

 

bottom of page