Swyddi

Gweler isod am wybodaeth am swyddi sydd ar gael gydag Ymddiriedolaeth Ynys Enlli.

TRYSORYDD - Swydd wirfoddol

Ydych chi'n chwilio am her newydd yn y flwyddyn newydd? Mae Ymddiriedolaeth Ynys Enlli yn chwilio am drysorydd newydd. Os oes gennych brofiad o reoli cyfrifon neu gyllid elusennol, cysylltwch â'n Cadeirydd, Siân Stacey i gael mwy o wybodaeth ar cadeirydd@enlli.org. Mae hon yn swydd wirfoddol, wedi'i chymeradwyo gan ein trysorydd presennol, sy'n sefyll i lawr yn 2022 ac yn dweud “Mae hwn yn gyfle delfrydol i rywun sydd am roi ei amser a'i sgiliau tuag at rôl heriol, a gwerth chweil”.

 

"Mae Ymddiriedolaeth Ynys Enlli mewn cyfnod cyffrous iawn yn ei hanes wrth i ni geisio adeiladu ar ein gwaith datblygu dros y blynyddoedd diwethaf, i adeiladu dyfodol cynaliadwy i bawb yn Enlli. Mae gennym fwrdd o ymddiriedolwyr rhagorol sydd i gyd wedi ymrwymo i ddyfodol Enlli. Os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi rheolaeth ariannol yr Ymddiriedolaeth, cysylltwch â mi i drafod y rôl yn fwy manwl." Siân Stacey, Cadeirydd.

Diolchiadau am Gefnogaeth

Cefnogir yr Ymddiriedolaeth gan nifer o ymddiriedolaethau, sefydliadau a chyrff cenedlaethol. Rydym yn ddiolchgar iawn i gefnogaeth barhaol.

Membership

 

 

Support the work of the Bardsey Island Trust by joining as a member and being part of the future of the island.  

Volunteer

 

 

Join our team of committed volunteers and experience working on a remote welsh island.

Donate

 

 

Donate to the Bardsey Island Trust to support the vital work of preserving and protecting the future of Bardsey.