top of page

Enwebedigion Cyngor 2023

Gwelwch isod bywgraffiadau'r enwebedigion 2023

Enlli Sian_edited_edited.jpg
Siân Stacey

Mae wedi bod yn fraint bod yn Gadeirydd Ymddiriedolaeth Ynys Enlli ers hanner olaf 2020 ac rwyf wedi mwynhau gweithio gyda grŵp gwych o gyd-ymddiriedolwyr a staff, yn ogystal â chymuned ehangach yr ynys. Mae gen i wybodaeth ymarferol fanwl am Enlli, wedi byw yno a gweithio fel warden am dair blynedd, ac ers hynny yn ymddiriedolwr ers 4 blynedd. Yn fy mywyd gwaith proffesiynol, rwy’n Rheolwr Prosiect ar bartneriaeth fawr, rhaglen adfer natur yng nghanolbarth Cymru sy’n ymwneud â meithrin perthynas gyda sefydliadau a rhanddeiliaid lleol, cyrchu a sicrhau incwm cyllid a chyflawni prif amcanion y prosiect. Rwyf wedi cwblhau sawl cymhwyster a chyrsiau arweinyddiaeth, o Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth Gynaliadwy o Brifysgol Met Caerdydd yn 2016, i fod yn un o garfan Arweinyddiaeth Gymdeithasol Clore ar gyfer arweinwyr cymdeithasol Cymru yn 2021/22 yn fwy diweddar. Rwyf hefyd yn gynghorydd cymuned ar gyfer fy ward leol yn Llancynfelyn yng Nghanolbarth Cymru. Byddai’n anrhydedd i mi barhau i wasanaethu fel Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Ynys Enlli mewn cyfnod cyffrous i’r Ymddiriedolaeth ac Enlli yn ei chyfanrwydd.

Dot2023.JPG
Dot Tyne

Ymddiriedolwr presennol sy'n ceisio am gyfnod 4 blynedd arall. 

Lona Williams.jpg
Lona Williams

Ymddiriedolwr presennol sy'n ceisio am gyfnod 4 blynedd arall. 

Membership

 

 

Support the work of the Bardsey Island Trust by joining as a member and being part of the future of the island.  

Volunteer

 

 

Join our team of committed volunteers and experience working on a remote welsh island.

Donate

 

 

Donate to the Bardsey Island Trust to support the vital work of preserving and protecting the future of Bardsey.

bottom of page