top of page

Enewebion Cyngor 2022

Gwelwch isod bywgraffiadau'r enwebeion 2022

Philip Owen
Philip_Owen.jpg

Cymro ydw i, o gymuned wledig yn y gogledd, ac wedi ymweld, ac wedi caru Penrhyn Llŷn ers dros 40 mlynedd. Mae gen i gysylltiad personol â'r ardal; mae fy mrawd yng nghyfraith yn parhau i ffermio ym Moduan.

 

Ar ôl graddio o'r brifysgol, hyfforddais fel cyfrifydd siartredig a gweithiais yn y proffesiwn am 12 mlynedd. Wedi hynny ymunais â'r Comisiwn Ewropeaidd ac rwyf wedi gweithio mewn sawl maes polisi. Yn ystod rhan olaf fy ngyrfa Ewropeaidd, wnes reoli timau sy'n ymwneud â materion amgylcheddol a pholisi hinsawdd megis trafnidiaeth ffyrdd a thanwydd, ansawdd aer, nwyon fflworin yn ogystal â materion ariannu prosiectau.

 

Rwyf am rannu fy ngwybodaeth ariannol ac amgylcheddol a hinsawdd gyda'r Ymddiriedolaeth a'i helpu i symud ymlaen i adeiladu cynllun gwyrdd ar gyfer Enlli. Rwy’n cydnabod y rhwystrau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd a fydd yn codi ac mae gennyf gymhelliant i helpu’r Ymddiriedolaeth i’w goresgyn.

Sarah Purdon
Sarah_Purdon.jpg

Cefais fy magu yng nghanolbarth Cymru yn agos at y môr, yn edrych allan i gyfeiriad Enlli. Ar ôl graddio o Brifysgol East Anglia gyda gradd mewn Ecoleg, dychwelais i Gymru gyda chyfnod byr yn gwirfoddoli ar ynys Sgomer. Felly y dechreuodd fy ngharwriaeth ag ynysoedd Cymru. Roeddwn yn byw ac yn gweithio ar Sgomer fel Warden Cynorthwyol yn 2017, 2018 a 2019, felly rwy’n gyfarwydd iawn â’r heriau a’r gwobrau o fyw ar yr ynysoedd pwysig hyn a gofalu amdanynt, yn enwedig ar gronfeydd cyfyngedig!

Symudais oddi ar Sgomer er mwyn dychwelyd i ganolbarth Cymru, gan barhau i weithio i Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, bellach fel swyddog gwiwerod coch y canolbarth. Rwy'n awyddus i barhau i ymwneud ag ynysoedd Cymru ac rwyf yn edrych ymlaen at ddod i adnabod Enlli cystal ag yr wyf yn adnabod Sgomer.

Membership

 

 

Support the work of the Bardsey Island Trust by joining as a member and being part of the future of the island.  

Volunteer

 

 

Join our team of committed volunteers and experience working on a remote welsh island.

Donate

 

 

Donate to the Bardsey Island Trust to support the vital work of preserving and protecting the future of Bardsey.

bottom of page