Diolch am eich neges. 

Mae swyddfa Ymddiriedolaeth Ynys Enlli yn agor rhan amser - dydd Mercher 09.00-17.00 a dydd Gwener 9.00-12.00.  

Ymholiadau archebu gwyliau eleni - mae'r llety sydd ar gael i weld ar ein gwefan yma, mae’n haws i’w ddarllen ar sgrîn fawr.

Tripiau dydd – i archebu trip cwch am y dydd, ffoniwch Colin Evans yn Mordaith Llŷn ar 07971 769895.

Os nad yw’r uchod wedi ateb eich ymholiad, byddwn yn ateb cyn gynted â phosib.

-------------------------------

Thank you for getting in touch. 

The Bardsey Island Trust office operates on a part time basis - Wednesday 09.00-17.00 and Friday 09.00-12.00. 

Booking enquiries – our latest availability can be found on our website here, best viewed on a large screen. 

Day trips – please telephone Colin Evans at Mordaith Llŷn to book a day trip – 07971 769895

If the above has not answered your enquiry, we will be in touch as soon as possible. 

Ffoniwch i archebu
Call us now to book
07904 265604

Rhif Elusen 507153

Charity Number 507153

Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy

Dilynwch ni
Follow us
  • Twitter - White Circle
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2016 Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

 

© 2016 Bardsey Island Trust

 

Gyda diolch i Ben Porter a BESIDE am yr hawl i ddefnyddio ei luniau.

Llun tudalen flaen gan Myles Jenks

With thanks to Ben Porter Wildlife Photography  and BESIDE for kind use of images.

 

Home page image by Myles Jenks