top of page

IMPORTANT, PLEASE READ. SCROLL DOWN FOR ENGLISH

PWYSIG - DARLLENWCH OS GWELWCH YN DDA

Diolch am gysylltu, byddwn yn ymateb cyn gynted â phosib.

Archebu Gwyliau 

 • Mae'r calendr argaeledd a'r prisiau i weld yma.

 • Nid oes gennym restr aros am lety, ewch i'r wefan i weld beth sydd ar gael.

 • I archebu, defnyddiwch y ffurflen gais yma.

Gwybodaeth Arall

 • Mae yna gyfoeth o wybodaeth am Enlli a'ch gwyliau / ymweliad ar ein gwefan yma

 • Os nad yw'r uchod wedi ateb eich ymholiad, byddwn yn cysylltu gyda chi cyn gynted â phosibl.

 • Tripiau dydd - ffoniwch Colin Evans ym Mordaith Llŷn i archebu taith undydd - 07971 769895

 • Mae ein swyddfa ar agor ar ddydd Mercher 10-5 a dydd Gwener 10-12.

------------------------------

Thank you for getting in touch, we will respond to your enquiry as soon as possible.

Booking a holiday on Bardsey

 • Our availability calendar and prices can be found here.

 • We do not have a waiting list for accommodation, please visit the website for availability and cancellations.

 • To book, please use this booking form. 

Frequently Asked Questions

 • There is a wealth of information regarding Bardsey and your stay/visit on our website

 • If the above has not answered your enquiry, we will be in touch as soon as possible. 

 • Day trips – please telephone Colin Evans at Mordaith Llŷn to book a day trip – 07971 769895

 • Our office is open on Wednesdays 10-5 and Fridays 10-12.

bottom of page