top of page

"Oystercatchers, Ynys Enlli" 

 

Darlun gwreiddiol llawn lliw, gan yr artist Kim Atkinson. Ffrâm newydd eleni. Maint yn cynnwys y ffrâm 41x46cm. I'w gasglu o Bwllheli os yn bosib oherwydd ei werth a'r risg o dorri wrth gael ei gludo. Cysylltwch os am drefnu cludiant, bydd cost ychwanegol am hyn.

--

Colourful original painting by the artist Kim Atkinson. Newly framed this year. Framed size 41-46cm. Ideally to be collected from Pwllheli due to its value and fragile nature. Please contact us to arrange delivery, there will be an additional cost for this. 

"Oystercatchers, Ynys Enlli". Kim Atkinson. Darlun gwreiddio / Original painting

£350.00Price