top of page

"Seals, Ynys Enlli"

 

Darlun dyfrlliw gwreiddiol hyfyrd gan yr artist Kim Atkinson, wedi ei ail fframio eleni. Maint yn cynnwys y ffrâm yn 75x55cm. I'w gasglu o Bwllheli os yn bosib oherwydd ei werth a'r risg o dorri wrth gael ei gludo. Cysylltwch os am drefnu cludiant, bydd cost ychwanegol am hyn. 

---

Beautiful original watercolour painting by the artist kim Atkinson, newly framed this year. Framed size 75x55cm. Ideally, collection from Pwllheli due to value and fragile nature. Please contact us if you require delivery, there will be an additional charge for this. 

"Seals, Ynys Enlli", Kim Atkinson. Darlun gwreiddiol / Original Painting

£699.00Price