top of page

Swyddi

WARDEN LLETY x 2

Dyddiad Cau: 5.00yh, 9 Ionawr 2024

Rydym yn ceisio cyflogi 2 unigolyn a fydd yn ymgeisio gyda’u gilydd o fewn yr un cais, i fyw a gweithio gyda’u gilydd.

  • Oriau: 20 awr yr wythnos (fesul unigolyn)

  • Cyflog: £11.44 yr awr

  • Lleoliad: Ynys Enlli – darperir llety

  • Cyfnod: 1 Mawrth – 30 Hydref 2024: Cyfnod penodol

  • Buddion: 1 taith cwch i’r tir mawr bob mis,
    rhannu gardd i dyfu bwyd, cysylltiad gwe

Aelodaeth

 

 

Cefnogwch waith yr Ymddiriedolaeth drwy

ymaelodi a bod yn rhan o ddyfodol yr ynys. 

Gwirfoddoli

 

 

Ymunwch gyda'n tîm o wirfoddolwyr a dewch i gael blas ar weithio ar ynys anghysbell.

Cyfrannu

 

 

Cefnogwch waith pwysig yr Ymddiriedolaeth drwy gyfrannu heddiw i sicrhau dyfodol Enlli.

bottom of page