Swyddi

SWYDD WAG - RHEOLWR DDATBLYGU​

Mae Ymddiriedolaeth Ynys Enlli (YYE) yn mynd trwy newidiadau mawr ar hyn o bryd wrth iddi geisio sicrhau dyfodol cadarnhaol a disglair i’r ynys a’i chymuned. O ganlyniad i waith estynedig gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr, gyda chefnogaeth ychwanegol wedi’i ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, y Gronfa Adferiad Gwyrdd a CGGC, mae YYE bellach yn gobeithio penodi Rheolwr Datblygu i gefnogi datblygiad y mudiad trwy gamau nesaf y newidiadau hyn, ac i arwain ar fidiau am arian a buddsoddiad sylweddol. 

Mae yna bwrdd o Ymddiriedolwyr ymrwymedig i dyfodol Enlli. Os ydych chi a diddordeb yn fod yn rhan o dyfodol Enlli cysylltwch a ni i trafod yr swydd yn fwy o fanylder efo ni. 

I ddarllen yr Swydd Disgrifiad ewch yma

Dyddiad Cau: 5yp, 16eg Mai 2022

Am fwy o wybodaeth gallwch cysylltu drwy ebostio: swyddienlli@gmail.com

Ariennir y rôl hon gyda diolch i Gynllun Cam 3 Gronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru, a weinyddir gan CGGC.

Rheolwr Datblygu.png
Aelodaeth

 

 

Cefnogwch waith yr Ymddiriedolaeth drwy

ymaelodi a bod yn rhan o ddyfodol yr ynys. 

Gwirfoddoli

 

 

Ymunwch gyda'n tîm o wirfoddolwyr a dewch i gael blas ar weithio ar ynys anghysbell.

Cyfrannu

 

 

Cefnogwch waith pwysig yr Ymddiriedolaeth drwy gyfrannu heddiw i sicrhau dyfodol Enlli.