Cyfeillion Murluniau Brenda Chamberlain 

Wedi i Brenda Chamberlain  adael Carreg Fawr yn 1964, bu cryn ddirywiad yn y lluniau a'r peintiadau  a adawodd ar y waliau.  Oherwydd hyn, daeth pump unigolyn ynghyd i ffurfio Cyfeillion Murluniau Brenda Chamberlain ar Enlli i dynnu sylw at eu cyflwr ac i geisio eu hachub.  Ym mis Mawrth 2011, lansiwyd apêl i ariannu gwaith cadwraeth ac adferiad y pedwar murlun.  Mae'r cylchlythyrau isod yn adrodd y stori.

I lawr lwytho pecyn addysg ar yr artist Brenda Chamberlain, ewch yma.

tach18.JPG
Ffoniwch i archebu
Call us now to book
07904 265604

Rhif Elusen 507153

Charity Number 507153

Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy

Dilynwch ni
Follow us
  • Twitter - White Circle
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2016 Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

 

© 2016 Bardsey Island Trust

 

Gyda diolch i Ben Porter a BESIDE am yr hawl i ddefnyddio ei luniau.

Llun tudalen flaen gan Myles Jenks

With thanks to Ben Porter Wildlife Photography  and BESIDE for kind use of images.

 

Home page image by Myles Jenks