top of page

Cyfeillion Murluniau Brenda Chamberlain 

Wedi i Brenda Chamberlain  adael Carreg Fawr yn 1964, bu cryn ddirywiad yn y lluniau a'r peintiadau  a adawodd ar y waliau.  Oherwydd hyn, daeth pump unigolyn ynghyd i ffurfio Cyfeillion Murluniau Brenda Chamberlain ar Enlli i dynnu sylw at eu cyflwr ac i geisio eu hachub.  Ym mis Mawrth 2011, lansiwyd apêl i ariannu gwaith cadwraeth ac adferiad y pedwar murlun.  Mae'r cylchlythyrau isod yn adrodd y stori.

I lawr lwytho pecyn addysg ar yr artist Brenda Chamberlain, ewch yma.

tach18.JPG
chwefror2021.JPG
cm.png
bottom of page