Ffoniwch i archebu
Call us now to book
07904 265604

Rhif Elusen 507153

Charity Number 507153

Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy

Dilynwch ni
Follow us
  • Twitter - White Circle
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2016 Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

 

© 2016 Bardsey Island Trust

 

Gyda diolch i Ben Porter a BESIDE am yr hawl i ddefnyddio ei luniau.

Llun tudalen flaen gan Myles Jenks

With thanks to Ben Porter Wildlife Photography  and BESIDE for kind use of images.

 

Home page image by Myles Jenks 

Cyfeillion Murluniau Brenda Chamberlain 

Wedi i Brenda Chamberlain  adael Carreg Fawr yn 1964, bu cryn ddirywiad yn y lluniau a'r peintiadau  a adawodd ar y waliau.  Oherwydd hyn, daeth pump unigolyn ynghyd i ffurfio Cyfeillion Murluniau Brenda Chamberlain ar Enlli i dynnu sylw at eu cyflwr ac i geisio eu hachub.  Ym mis Mawrth 2011, lansiwyd apêl i ariannu gwaith cadwraeth ac adferiad y pedwar murlun.  Mae'r cylchlythyrau isod yn adrodd y stori.

I lawr lwytho pecyn addysg ar yr artist Brenda Chamberlain, ewch yma.

tach18.JPG