Ffoniwch i archebu
Call us now to book
07904 265604

Rhif Elusen 507153

Charity Number 507153

Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy

Dilynwch ni
Follow us
  • Twitter - White Circle
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2016 Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

 

© 2016 Bardsey Island Trust

 

Gyda diolch i Ben Porter a BESIDE am yr hawl i ddefnyddio ei luniau.

Llun tudalen flaen gan Myles Jenks

With thanks to Ben Porter Wildlife Photography  and BESIDE for kind use of images.

 

Home page image by Myles Jenks 

Ymweld

Mae Ynys Enlli yn agored o fis Mawrth hyd at fis Hydref. Mae'n bosib ymweld am y dydd neu aros am yr wythnos yn nhai yr Ymddiriedolaeth. 

Ymweld am y dydd

Colin Evans,  Mordaith Llŷn, sy'n gyfrifol am y tripiau dydd i Enlli. Maen nhw'n digwydd yn rheolaidd drwy'r tymor os yw'r tywydd yn caniatáu. 

Fel arfer, cewch rhwng 3 a 4 awr ar yr ynys; digon o amser i ymweld â phrif nodweddion a thirnodau'r ynys a mwynhau paned yn y caffi. 

Archebu gwyliau ar Enlli

Unwaith y byddwch wedi bod ar eich gwyliau cyntaf ar Enlli, mae'n debyg y byddwch eisiau dychwelyd dro ar ôl tro.

 

Mae nifer o dai ar gael ar gyfer llety gwyliau gyda phrisiau yn amrywio yn ôl maint y tŷ a'r tymor.

 

Mae deg tŷ hunan-ddarpar yn cael eu gosod gan yr Ymddiriedolaeth:

  • Tri ffermdy o faint sylweddol ar wahân

  • Tri ffermdy o faint sylweddol yn rhan o bâr

  • Tri beudy wedi eu newid yn llety

  • Un bwthyn croglofft traddodiadol gwyngalchog

Mae'r tai wedi eu cynnal mewn dull traddodiadol, felly nid oes golau trydan ynddynt. Mae gan bob tŷ bopty a hob nwy.

Mae gan y rhan fwyaf o'r tai oergelloedd solar.

Nid oes cae gwersylla na chyfleusterau gwersylla ar Ynys Enlli, mae llety ar gael mewn tai yn unig.

Am fwy o wybodaeth am archebu gwyliau ar Enlli cliciwch yma. 

Hedfan Drôn

Nid yw Ymddiriedolaeth Ynys Enlli yn caniatáu hedfan 'dron' gan unigolion unman ar yr ynys. Am fwy o wybodaeth, neu os ydych yn chwilio am ganiatâd i hedfan drôn am reswm gwyddonol, monitor neu ganiatâd ffilmio ddarllenwch Bolisi Drôn Ymddiriedolaeth Ynys Enlli. 

Oherwydd Covid-19 mae Ynys Enlli ar gau i ymwelwyr ar hyn o bryd.