Enlli

Mae Ynys Enlli yn llawn o fywyd gwyllt, arfordir dramatig a dros 4,000 o flynyddoedd o hanes diddorol. Mae yma ddigon i'w ddarganfod os ydych yn ymweld am y dydd neu am wythnos o wyliau ar yr ynys unigryw hon. 

Saif Ynys Enlli tua 2 filltir (3 cilomedr) ar draws y swnt o Benrhyn Llŷn, Gogledd Cymru.

 

Mae’r ynys yn 1.5 milltir (2.5 cilomedr) o hyd ac, ar ei man lletaf, mae’n ychydig dros hanner milltir (1 cilomedr). Uchder Mynydd Enlli yw 167 metr ac mae arwynebedd o 180 hectar i'r ynys, y rhan fwyaf o'r rhain yn cael eu hamaethu.

 

Prynwyd yr ynys gan Ymddiriedolaeth Ynys Enlli ym 1979 ac fe’i rheolir gan yr Ymddiriedolaeth gyda chyngor Cyfoeth Naturiol Cymru a CADW. Dynodwyd yr ynys yn Warchodfa Natur Genedlaethol ac yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac fe saif o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn. Mae'r ynys hefyd o bwysigrwydd rhyngwladol ac wedi ei rhestru fel Ardal Cadwraeth Arbennig oherwydd ei chynefinoedd a'i rhywogaethau yn ogystal ag Ardal Gwarchodaeth Arbennig oherwydd yr adar sy'n nythu yma.

Mae gan yr ynys ei hud a'i lledrith ei hun, ac mae pobl wedi eu denu yma ers canrifoedd. Dewch draw i gael eich hudo eleni. 

Afal Enlli
 
 
Dysgwch mwy ynglyn â phrynu coeden afal Enlli eich hun.
Hanes
 
Dysgwch am hanes diddorol Enlli a pham y caiff ei hadnabod fel ynys yr 20,000 o seintiau.
 
Byd Natur
 
 
Dysgwch fwy am fyd natur unigryw ac amrywiol Enlli
Ffoniwch i archebu
Call us now to book
07904 265604

Rhif Elusen 507153

Charity Number 507153

Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy

Dilynwch ni
Follow us
  • Twitter - White Circle
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2016 Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

 

© 2016 Bardsey Island Trust

 

Gyda diolch i Ben Porter a BESIDE am yr hawl i ddefnyddio ei luniau.

Llun tudalen flaen gan Myles Jenks

With thanks to Ben Porter Wildlife Photography  and BESIDE for kind use of images.

 

Home page image by Myles Jenks