Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

Ymddiriedolaeth Ynys Enlli sydd yn berchen ar Ynys Enlli a'i nod yw gwarchod a hyrwyddo'r ynys fel lle o ddiddordeb gwyddonol, hanesyddol ac ysbrydolrwydd arbennig.

Ym 1978 rhoddwyd ymgyrch ar waith i brynu'r ynys. Y perchennog ar y pryd oedd yr Anrhydeddus Michael Pearson (Arglwydd Cowdray). Arweiniwyd yr ymgyrch gan bobl brwdfrydig ledled Prydain ac fe'i cefnogwyd gan nifer o Gymry amlwg, er enghraifft R S Thomas a William Condry, yn ogystal â'r Eglwys yng Nghymru. Prynwyd yr ynys ym 1979. Elusen ydy'r Ymddiriedolaeth ac mae modd ymaelodi â hi i gefnogi'r ynys. 

Amcanion

Mae'r Ymddiriedolaeth yn elusen gofrestredig.

Prif amcanion yr Ymddiriedolaeth yw:

 • gwarchod bywyd gwyllt ac ecosystemau bregus yr ynys

 • annog pobl i ymweld â’r ynys fel man o harddwch naturiol a chyrchfan

 • ymgymryd ag astudiaethau gwyddonol a rhaglenni addysg

 • gwarchod yr adeiladau a’r safleoedd archeolegol

 • amaethu er budd cynefinoedd amrywiol yr ynys.

Mae Cyngor yr Ymddiriedolaeth yn cynnwys Cadeirydd ac amryw o ymddiriedolwyr. Mae’r Cyngor yn cyfarfod chwe gwaith y flwyddyn.  


Noddwyr

Noddwyr yr Ymddiriedolaeth yw Bryn Terfel a Peter Greenaway.

Staff

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cyflogi Wardeniaid yr Ynys, Mari Huws a Emyr Glyn Owen a Swyddog Gweinyddol (Caroline Jones). 

Emyr Glyn Owen a Mari Huws
Wardeniaid yr Ynys
Caroline Jones
Swyddog Gweinyddol
Diolchiadau am Gefnogaeth

Cefnogir yr Ymddiriedolaeth gan nifer o ymddiriedolaethau, sefydliadau a chyrff cenedlaethol. Rydym yn ddiolchgar iawn i gefnogaeth barhaol gan:

 • Cyfoeth Naturiol Cymru

 • CADW

 • Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd

Am wybodaeth ein Ymddiriedolwyr, cliciwch yma.

Gweler yma am wybodaeth am enwebiadau ymddiriedolaeth Ymddiriedolaeth Ynys Enlli 2021

Gweler yma adroddiad yr Ymddiriedolwyr 2019. 

Aelodaeth

 

 

Cefnogwch waith yr Ymddiriedolaeth drwy

ymaelodi a bod yn rhan o ddyfodol yr ynys. 

Gwirfoddoli

 

 

Ymunwch gyda'n tîm o wirfoddolwyr a dewch i gael blas ar weithio ar ynys anghysbell.

Cyfrannu

 

 

Cefnogwch waith pwysig yr Ymddiriedolaeth drwy gyfrannu heddiw i sicrhau dyfodol Enlli.

Ffoniwch i archebu
Call us now to book
07904 265604

Rhif Elusen 507153

Charity Number 507153

Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy

Dilynwch ni
Follow us
 • Twitter - White Circle
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

© 2016 Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

 

© 2016 Bardsey Island Trust

 

Gyda diolch i Ben Porter a BESIDE am yr hawl i ddefnyddio ei luniau.

Llun tudalen flaen gan Myles Jenks

With thanks to Ben Porter Wildlife Photography  and BESIDE for kind use of images.

 

Home page image by Myles Jenks