Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

Ymddiriedolaeth Ynys Enlli sydd yn berchen ar Ynys Enlli a'i nod yw gwarchod a hyrwyddo'r ynys fel lle o ddiddordeb gwyddonol, hanesyddol ac ysbrydolrwydd arbennig.

Ym 1978 rhoddwyd ymgyrch ar waith i brynu'r ynys. Y perchennog ar y pryd oedd yr Anrhydeddus Michael Pearson (Arglwydd Cowdray). Arweiniwyd yr ymgyrch gan bobl brwdfrydig ledled Prydain ac fe'i cefnogwyd gan nifer o Gymry amlwg, er enghraifft R S Thomas a William Condry, yn ogystal â'r Eglwys yng Nghymru. Prynwyd yr ynys ym 1979. Elusen ydy'r Ymddiriedolaeth ac mae modd ymaelodi â hi i gefnogi'r ynys. 

Amcanion

Mae'r Ymddiriedolaeth yn elusen gofrestredig.

Prif amcanion yr Ymddiriedolaeth yw:

 • gwarchod bywyd gwyllt ac ecosystemau bregus yr ynys

 • annog pobl i ymweld â’r ynys fel man o harddwch naturiol a chyrchfan

 • ymgymryd ag astudiaethau gwyddonol a rhaglenni addysg

 • gwarchod yr adeiladau a’r safleoedd archeolegol

 • amaethu er budd cynefinoedd amrywiol yr ynys.

Mae Cyngor yr Ymddiriedolaeth yn cynnwys Cadeirydd ac amryw o ymddiriedolwyr. Mae’r Cyngor yn cyfarfod chwe gwaith y flwyddyn.  


Noddwyr

Noddwyr yr Ymddiriedolaeth yw Bryn Terfel a Peter Greenaway.

Staff

Mae'r Ymddiriedolaeth yn cyflogi Wardeniaid yr Ynys, Mari Huws a Emyr Glyn Owen a Swyddog Gweinyddol (Caroline Jones). 

Emyr Glyn Owen a Mari Huws
Wardeniaid yr Ynys
Caroline Jones
Swyddog Gweinyddol
Diolchiadau am Gefnogaeth

Cefnogir yr Ymddiriedolaeth gan nifer o ymddiriedolaethau, sefydliadau a chyrff cenedlaethol. Rydym yn ddiolchgar iawn i gefnogaeth barhaol gan:

 • Cyfoeth Naturiol Cymru

 • CADW

 • Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd

Am wybodaeth ein Ymddiriedolwyr, cliciwch yma.

Gweler yma adroddiad yr Ymddiriedolwyr 2019. 

Aelodaeth

 

 

Cefnogwch waith yr Ymddiriedolaeth drwy

ymaelodi a bod yn rhan o ddyfodol yr ynys. 

Gwirfoddoli

 

 

Ymunwch gyda'n tîm o wirfoddolwyr a dewch i gael blas ar weithio ar ynys anghysbell.

Cyfrannu

 

 

Cefnogwch waith pwysig yr Ymddiriedolaeth drwy gyfrannu heddiw i sicrhau dyfodol Enlli.

Ffoniwch i archebu
Call us now to book
07904 265604

Rhif Elusen 507153

Charity Number 507153

Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy

Dilynwch ni
Follow us
 • Twitter - White Circle
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

© 2016 Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

 

© 2016 Bardsey Island Trust

 

Gyda diolch i Ben Porter a BESIDE am yr hawl i ddefnyddio ei luniau.

Llun tudalen flaen gan Myles Jenks

With thanks to Ben Porter Wildlife Photography  and BESIDE for kind use of images.

 

Home page image by Myles Jenks