top of page

Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

Ymddiriedolaeth Ynys Enlli sydd yn berchen ar Ynys Enlli a'i nod yw gwarchod a hyrwyddo'r ynys fel lle o ddiddordeb gwyddonol, hanesyddol ac ysbrydolrwydd arbennig.

Agenda Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 2024: ar gael yma.

Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2023 yma

Ymriddiedolwyr enwebedig 2024 yma

 

Adroddiad yr Ymddiriedolwyr a chyfrifon 2023 ar gael yma.

Am wybodaeth ein Ymddiriedolwyr, ewch yma.

Ym 1978 rhoddwyd ymgyrch ar waith i brynu'r ynys. Y perchennog ar y pryd oedd yr Anrhydeddus Michael Pearson (Arglwydd Cowdray). Arweiniwyd yr ymgyrch gan bobl brwdfrydig ledled Prydain ac fe'i cefnogwyd gan nifer o Gymry amlwg, er enghraifft R S Thomas a William Condry, yn ogystal â'r Eglwys yng Nghymru. Prynwyd yr ynys ym 1979. Elusen ydy'r Ymddiriedolaeth ac mae modd ymaelodi â hi i gefnogi'r ynys. 

Amcanion

Mae'r Ymddiriedolaeth yn elusen gofrestredig.

Prif amcanion yr Ymddiriedolaeth yw:

  • gwarchod bywyd gwyllt ac ecosystemau bregus yr ynys

  • annog pobl i ymweld â’r ynys fel man o harddwch naturiol a chyrchfan

  • ymgymryd ag astudiaethau gwyddonol a rhaglenni addysg

  • gwarchod yr adeiladau a’r safleoedd archeolegol

  • amaethu er budd cynefinoedd amrywiol yr ynys.

Mae Cyngor yr Ymddiriedolaeth yn cynnwys Cadeirydd ac amryw o ymddiriedolwyr. Mae’r Cyngor yn cyfarfod chwe gwaith y flwyddyn.  


Noddwyr

Noddwyr yr Ymddiriedolaeth yw Bryn Terfel a Peter Greenaway.

Staff
IMG_7611.jpg
Emyr Glyn Owen a
Mari Huws

Wardeniaid yr Ynys
CAroline_Jones.jpg
Caroline Jones
Swyddog Gweinyddol
Menna Jones
Rheolwr Datblygu
IMG-20220809-WA0006.jpg
75DB221F-C782-4407-9D53-A29C887CC686.jpeg
Aron Llwyd a Lois Roberts
Wardeniaid Llety tymhorol
Owen_Rickards.jpeg
Owen Rickards
Rheolwr Cadwraeth Adeiladau
Gwenllian_Hughes.jpg
Gwenllian Hughes
Swyddog Prosiectau
Theo Shields.JPG
Theo Sheilds
Cydlynydd Artistiaid Preswyl
Diolchiadau am Gefnogaeth

Cefnogir yr Ymddiriedolaeth gan nifer o ymddiriedolaethau, sefydliadau a chyrff cenedlaethol. Rydym yn ddiolchgar iawn i gefnogaeth barhaol gan: Cronfa Treftadaeth y Loteri, Cronfa SPF Diwylliand Cyngor Gwynedd, Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd, Cronfa Treftadaeth Bensaernïol, Pantyfedwen, WCVA, AHNE Llŷn a Chymunedau Mentrus Llywodraeth y DU. (2022)

Aelodaeth

 

 

Cefnogwch waith yr Ymddiriedolaeth drwy

ymaelodi a bod yn rhan o ddyfodol yr ynys. 

Gwirfoddoli

 

 

Ymunwch gyda'n tîm o wirfoddolwyr a dewch i gael blas ar weithio ar ynys anghysbell.

Cyfrannu

 

 

Cefnogwch waith pwysig yr Ymddiriedolaeth drwy gyfrannu heddiw i sicrhau dyfodol Enlli.

bottom of page