Ffoniwch i archebu
Call us now to book
07904 265604

Rhif Elusen 507153

Charity Number 507153

Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy

Dilynwch ni
Follow us
 • Twitter - White Circle
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

© 2016 Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

 

© 2016 Bardsey Island Trust

 

Gyda diolch i Ben Porter a BESIDE am yr hawl i ddefnyddio ei luniau.

Llun tudalen flaen gan Myles Jenks

With thanks to Ben Porter Wildlife Photography  and BESIDE for kind use of images.

 

Home page image by Myles Jenks 

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli yn gyfle i gefnogi gwaith yr Ymddiriedolaeth ar Ynys Enlli sy'n cynnal tir ac adeiladau'r ynys a gwarchod ei bywyd gwyllt a’i harddwch naturiol.

Gwirfoddolwyr Cyffredinol

Rydym yn edrych am wirfoddolwyr sydd eisiau aros am o leiaf un wythnos ar Ynys Enlli rhwng Mawrth a Hydref i helpu gydag amryw o brosiectau a thasgau.

Os ydych efo diddordeb yn ymgeisio i wirfoddoli gydag Ymddiriedolaeth Ynys Enlli cwblhewch y ffurflen gais a anfonwch drwyddo i'r e-bost/cyfeiriad post ar ddiwedd y ffurflen.

Tasgau tebygol mae gwirfoddolwyr yn gwneud:

 

 • Helpu i gynnal a glanhau llety i ymwelwyr

 • Peintio ac addurno

 • Tasgau cynnal a chadw ar yr ynys (clirio lonydd, gwaith cynnal y tai, codi waliau cerrig sych, ayyb.)

 • Siarad ag ymwelwyr

 • Helpu ymwelwyr yn ystod ei gwyliau

Gwirfoddolwyr Crefftus

Os oes gennych chi sgiliau penodol yn un o'r pethau isod rydym â diddordeb arbennig yn clywed gennych chi.  

 • Gwaith Saer

 • Gwaith calch, pwyntio, plastro, rendro

 • Codi waliau cerrig sych

 • Gwaith toi

 • Sgiliau gwaith tai cyffredinol

Ymaelodi
 
 
Ymaelodwch ag Ymddiriedolaeth Ynys Enlli i gyfrannu at ddyfodol yr ynys.
Gwirfoddoli
 
 
Mae nifer o gyfleoedd i wirfoddoli ar yr ynys. 
Cyfrannu
 
Rhowch rodd i Ymddiriedolaeth Ynys Enlli er mwyn cefnogi ein gwaith a gwarchod yr ynys i'r cenedlaethau i ddod. ​