Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli yn gyfle i gefnogi gwaith yr Ymddiriedolaeth ar Ynys Enlli sy'n cynnal tir ac adeiladau'r ynys a gwarchod ei bywyd gwyllt a’i harddwch naturiol.

Gwirfoddolwyr Cyffredinol

Rydym yn edrych am wirfoddolwyr sydd eisiau aros am o leiaf un wythnos ar Ynys Enlli rhwng Mawrth a Hydref i helpu gydag amryw o brosiectau a thasgau.

Os ydych efo diddordeb yn ymgeisio i wirfoddoli gydag Ymddiriedolaeth Ynys Enlli cwblhewch y ffurflen gais a anfonwch drwyddo i'r e-bost/cyfeiriad post ar ddiwedd y ffurflen.

Tasgau tebygol mae gwirfoddolwyr yn gwneud:

 

 • Helpu i gynnal a glanhau llety i ymwelwyr

 • Peintio ac addurno

 • Tasgau cynnal a chadw ar yr ynys (clirio lonydd, gwaith cynnal y tai, codi waliau cerrig sych, ayyb.)

 • Siarad ag ymwelwyr

 • Helpu ymwelwyr yn ystod ei gwyliau

Gwirfoddolwyr Crefftus

Os oes gennych chi sgiliau penodol yn un o'r pethau isod rydym â diddordeb arbennig yn clywed gennych chi.  

 • Gwaith Saer

 • Gwaith calch, pwyntio, plastro, rendro

 • Codi waliau cerrig sych

 • Gwaith toi

 • Sgiliau gwaith tai cyffredinol

Ymaelodi
 
 
Ymaelodwch ag Ymddiriedolaeth Ynys Enlli i gyfrannu at ddyfodol yr ynys.
Gwirfoddoli
 
 
Mae nifer o gyfleoedd i wirfoddoli ar yr ynys. 
Cyfrannu
 
Rhowch rodd i Ymddiriedolaeth Ynys Enlli er mwyn cefnogi ein gwaith a gwarchod yr ynys i'r cenedlaethau i ddod. ​
Ffoniwch i archebu
Call us now to book
07904 265604

Rhif Elusen 507153

Charity Number 507153

Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy

Dilynwch ni
Follow us
 • Twitter - White Circle
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

© 2016 Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

 

© 2016 Bardsey Island Trust

 

Gyda diolch i Ben Porter a BESIDE am yr hawl i ddefnyddio ei luniau.

Llun tudalen flaen gan Myles Jenks

With thanks to Ben Porter Wildlife Photography  and BESIDE for kind use of images.

 

Home page image by Myles Jenks