top of page

Ymaelodi

Wrth ymaelodi ag Ymddiriedolaeth Ynys Enlli byddwch yn cefnogi ein gwaith ac yn cyfrannu'n uniongyrchol tuag at ddiogelu ei dyfodol

Fel aelod o Ymddiriedolaeth Ynys Enlli byddwch yn:

  • Derbyn yn Blwyddlyfr blynyddol

  • Derbyn ein cylchlythyr Y Cafn

  • Cael blaenoriaeth wrth archebu llety

  • Cael gwahoddiad i'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

  • Rhan o'r gymuned o bobl sy'n caru Enlli

 

Gellir ymaelodi ag Ymddiriedolaeth Ynys Enlli drwy lenwi'r ffurflen isod, neu drwy lawrlwytho'r ffurflen, ei hargraffu a'i dychwelyd drwy'r post i'r cyfeiriad isod, neu ffoniwch 07904 265604 neu e-bostiwch post@enlli.org am fwy o wybodaeth.

Sylwer: ar gyfer ceisiadau aelodaeth ar-lein, rydym yn defnyddio rhaglen trydydd parti trwy LocalGiving. Bydd y taliad yn cael ei brosesu ganddynt hwy mewn ffenestr newydd yn eich porwr, a fydd yn gofyn am eich taliad.

 

Neu cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen gais. 

yesrbook 2021.jpg
Ymaelodi
 
 
Ymaelodwch ag Ymddiriedolaeth Ynys Enlli i gyfrannu at ddyfodol yr ynys.
Gwirfoddoli
 
 
Mae nifer o gyfleoedd i wirfoddoli ar yr ynys. 
Cyfrannu
 
Rhowch rodd i Ymddiriedolaeth Ynys Enlli er mwyn cefnogi ein gwaith a gwarchod yr ynys i'r cenedlaethau i ddod. ​
bottom of page