Dyma rhai lluniau o'r ynys a'i bywyd gwyllt.
Am fwy o luniau o'r ynys dilynwch ei'n tudalen Instagram 

Galeri | Gallery

  • Instagram - Black Circle

enllibardsey

A few images of the island and its wildlife. For more images why not follow our Instagram page. 
Ynys Enlli | Bardsey Island
Ynys Enlli | Bardsey Island

Llun drone gan Myles Jenks | Drone photography by Myles Jenks

Morlo Enlli | Bardsey Seals
Morlo Enlli | Bardsey Seals

Llun gan Myles Jenks Photo by Myles Jenks

Abaty | Abbey
Abaty | Abbey

Yr Abaty yn y Gwanwyn The Abbey in the Spring

Carreg Bach
Carreg Bach
Clystog Fair | Thrift
Clystog Fair | Thrift

Llun gan Ben Porter Image by Ben Porter

Llun gan Ben Porter Image by Ben Porter

Bran Goesgoch | Chough
Bran Goesgoch | Chough

Llun gan Ben Porter Image by Ben Porter

Llun gan Ben Porter Image by Ben Porter

Y Cafn
Y Cafn

Llun gan Ben Porter Image by Ben Porter