top of page

Print o frain coessgoch yn hedfan gan Charles John Franklin Coombs. O waith gwreiddiol 1977. Wedi ei arwyddo. Rhif 156/200. Maint gyda ffrâm 38x53cm. Mae i weld eitha hen, a'r ffrâm ddim mewn cyflwr da iawn. I'w gasglu o Bwllheli os yn bosib oherwydd ei werth a'r risg o dorri wrth gael ei gludo. Cysylltwch os am drefnu cludiant, bydd cost ychwanegol am hyn.

--

Charles John Franklin Coombs print from a 1977 painting of chough in flight. Signed. Number 156/200. Framed size 38x53cm. Appears to be quite an old print and the frame is not in very good condition. Ideally to be collected from Pwllheli due to its value and fragile nature. Please contact us to arrange delivery, there will be an additional charge for this.

Print: Charles John Franklin Coombs. Brain Coesgoch / Cough

£220.00 Regular Price
£165.00Sale Price
    bottom of page