top of page

Print E. Meirion Roberts o fap a darluniau Enlli. Wedi ei arwyddo. Rhif 21/1000. Maint yn cynnwys y ffrâm 44x51cm. I'w gasglu o Bwllheli os yn bosib oherwydd ei werth a'r risg o dorri wrth gael ei gludo. Cysylltwch os am drefnu cludiant, bydd cost ychwanegol am hyn.

--

E. Meirion Roberts print of a Bardsey map and drawings. Signed. Number 21/1000. Framed sie 44x51cm. Ideally to be collected from Pwllheli due to its value and fragile nature. Please contact us to arrange delivery, there will be an additional charge for this.

Print E.Meirion Roberts. Map Enlli

£105.00 Regular Price
£78.75Sale Price
    bottom of page