top of page
CROESO
WELCOME

Dewch draw am dro i Enlli am y dydd, neu arhoswch am wythnos a chael profiad bythgofiadwy o fywyd unigryw a heddychlon yr ynys. 


Come and explore what Bardsey has to offer. Visit for a day or stay for a week to experience the calm and tranquillity of this unique island. 

Rydym yn chwilio am ymddiriedolwyr newydd
We are seeking new trustees

Mae Ymddiriedolaeth Ynys Enlli yn elusen fach, ddeinamig, annibynnol sy’n berchen ac yn rheoli Ynys Enlli yng ngogledd orllewin Cymru. Ein huchelgais yw i’r ynys fod yn:

‘enghraifft o fywyd ynys Cymru sy’n cefnogi cymuned ynys fywiog, economi ac ecoleg iach.’

Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â thîm o ymddiriedolwyr gwirfoddol sy'n gyfrifol am gyflawni'r genhadaeth hon. Byddwch yn chwarae rhan annatod wrth reoli datblygiad presennol a dyfodol yr ynys.

Diddordeb? Rydym yn chwilio am ymddiriedolwyr a all ddod â gwahanol sgiliau a phrofiad bywyd. O ddiddordeb arbennig mae unigolion sydd ag arbenigedd mewn:

  • gwaith adeiladu cynaliadwy,

  • cadwraeth ac ecoleg,

  • TG

  • datblygu busnes.

Am fwy o wybodaeth >>>

The Bardsey Island Trust is a small, dynamic, independent charity which owns and manages Bardsey Island in northwest Wales. Our ambition is for the island to be:

‘an exemplar of Welsh island life that supports a vibrant island community, economy and healthy ecology.’

This is a fantastic opportunity to become part of the team of voluntary trustees responsible for meeting this mission. You will play an integral part in managing the present and future development of the island.

Interested? We are seeking trustees who can bring different skills and life experience. Of particular interest are individuals with expertise in:

  • sustainable building work,

  • conservation and ecology,

  • IT

  • business development.

For more information >>>

Archebu | Book

 

 

Dewch i aros ar Enlli yn un o'n tai hunan-arlwyo Gradd II.

 

Find your perfect island getaway in our range of Grade II listed buildings

Swyddi | Jobs

 

 

Wybodaeth am y swyddi sydd ar gael gydag Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

 

Information on the latest jobs with Bardsey Island Trust

 

Ymweld | Visit

 

 

Dewch draw am ddiwrnod i'w gofio.

 

Visit Bardsey for a day trip to remember.

 

bottom of page